طراحی سایت

قالب وبلاگ

........همه چيز در مورد

طراحی سایت


........همه چيز در مورد
 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
بین الکترونها و پروتونها نیروی جاذبه و بین خودشان باهم نیروی دافعه وجود دارد که ماهیت این نیروها هنوز شناخته نشده است اما برای تحلیل ساده تر بارالکتریکی را مطرح کرده که برای الکترون با علامت منفی و برای پروتون با علامت مثبت مشخص شده است.

● الکترون چیست؟
الکترون معنای یونانی کهربا است کهربا ماده ای است که در مالش به پارچه پشمی باردار شده و خرده های کوچک کاه را جذب می کنداین ربایش بعلت نیرویی مرموز اتفاق می افتد که یونانیان آن را الکتریسیته نامیده اند
▪ اجزای ماده :
همه مواد از ملکولهای شکل میگیرند که آنها نیز خود از اتمها ساخته می شوند . اتمها از دو جز’ اصلی الکترون و هسته ساخته می شوند که الکترونها در مدارهای مشخص بدور هسته در گردش می باشند .
چه عاملی سبب ماندن الکترون در مدار مشخص خود می شود ؟
بین الکترون و هسته نیروی جاذبه الکتریکی وجود دارد که اندازه آن برابر نیروی دافعه گریز از مرکز ناشی از چرخش سریع الکترون بدور هسته می باشد● درون هسته چیست ؟
هسته شامل ذرات بسیاری است که مهمتریت آنها از نظر جرم پروتون و نوترون است .


● بار الکتریکی چیست ؟
بین الکترونها و پروتونها نیروی جاذبه و بین خودشان باهم نیروی دافعه وجود دارد که ماهیت این نیروها هنوز شناخته نشده است اما برای تحلیل ساده تر بارالکتریکی را مطرح کرده که برای الکترون با علامت منفی و برای پروتون با علامت مثبت مشخص شده است.


● چگونه می توان مواد را باردار کرد ؟
روشهای باردار کردن ماده همان روشهای تولید الکتریسیته است .بعبارت دیگر می توان با استفاده از این روشها الکتریسیته تولید کرد . ساده ترین این روشها مالش دو ماده بهم است که باعث می شود الکترونها از یک ماده به ماده دیگری بروند و در نتیجه اختلاف بار بین دو ماده ایجاد شود . مثلا مالش یک میله شیشه ای به یک پارچه پشمی سبب باردار شدن هر دو ماده می شود که یکی بار مثبت ( کمبود الکترون ) و دیگری بار منفی ( ازدیاد الکترون) می یابد.
● نیروی الکتریکی چیست ؟
بین بارهای الکتریکی اعم از مثبت یا منفی نیروی الکتریکی وجود دارد این نیرو به مقدار بار الکتریکی و فاصله آنها از هم بستگی دارد . مطابق قانون کولن مقدار نیرو از حاصل ضرب بارها در ضریب ثابتی که به جنس محیط بستگی دارد تقسیم بر مجذور فاصله بین دو بار بدست می آید . اما در تحلیل ساده تر هرچه مقدار بارها بیشتر باشد مقدار نیرو نیز بیشتر و هرچه فاصله آنها بیشتر شود مقدار نیرو نیز کمتر می شود .


● مواد در حالت عادی از نظر بار الکتریکی چگونه اند ؟
همه مواد در حالت عادی دارای مقدار الکترون و پروتون مساویند به همین دلیل از نظر برایند بارهای الکتریکی خنثی می باشند .


● چگونه می توان یک ماده خنثی را باردار کرد ؟
هرگاه تعادل بین بارهای مثبت و منفی در یک جسم خنثی بهم بخورد ماده بار دار شده است . بهمین منظور کلیه روشهای تولید الکتریسیته کاری نمی کنند جز برهم زدن تعادل بین بارهای الکتریکی مثبت و منفی . می دانیم که الکترون نسبت به پروتون قابلیت جابجایی و حرکت بیشتری دارد . بنابراین می توان با دادن یا گرفتن الکترون ماده را باردار نمود . اگر تعداد الکترونها بیشتر از تعداد پروتونها شود جسم بار منفی و در صورتی که عکس این حالت روی دهد جسم بار مثبت پیدا می کند .
● باردار کردن مواد چه ربطی به تولید الکتریسیته دارد ؟
اجازه دهید برای جواب به این سوال نخست مواد را دسته بندی کنیم
▪ مواد از نظر هدایت الکتریکی به چند دسته تقسیم می شوند ؟
همه مواد از نظر هدایت الکتریکی جز یک از سه دسته زیر می باشند
الف) هادی ها :
موادی که براحتی برق را از خود عبور می دهند
ب) عایقها :
موادی که برق را از خود عبور نمی دهند
ج) نیمه هادی ها :
این مواد در شرایط خاصی مانند هادی ها یا نیمه هادی ها عمل می کنند . اما در حالت عادی برق را به مقدار ناچیز از خود عبور می دهند● جریان الکتریکی چیست ؟
هرگاه حاملهای الکتریسیته ( الکترونها ) در یک هادی بحرکت درآیند جریان الکتریکی ایجاد می شوند . اما هر حرکت الکترونی جریان برق نیست . بلکه این حرکت باید در یک مسیر مشخص باشد .هر چقدر الکترونهای بیشتری در زمان کمتری در مسیر مشخص حرکت کنند مقدار جریان نیز بیشتر می شود


● آمپر چیست ؟
برای دانستن میزان جریان باید بتوان آن را با عدد بیان کرد که به همین منظور از واحد سنجش جریان که همان آمپر است استفاده می شود


● مقدار یک آمپر جریان چقدر است ؟
هرگاه از یک هادی تعداد ۲۸/۶ ضربدر ۱۰ بتوان ۱۸ الکترون در یک ثانیه بگذرد این میزان الکترون در زمان یک ثانیه معرف یک آمپر جریان الکتریکی است.


● ولتاژ چیست ؟
دانستیم هرگاه الکترونها در یک هادی در مسیر مشخصی بحرکت در آیند جریان الکتریکی ایجاد می شود . اما الکترونها بدون دریافت نیرو و انرژی از مدار گردش بدور هسته خارج نمی شوند . بنا براین برای تولید جریان نیاز به یک نیرو داریم که آن را از منابع تولید نیرو مانند باتری می گیریم . بعبارت ساده تر نیروی لازم جهت ایجاد جریان ولتاژ نام دارد که واحد اندازه گیری آن ولت است.


● چگونه می توان ولتاژ تولید کرد ؟
این سوال پاسخ سوال دیگری نیز می تواند باشد که همان روشهای تولید الکتریسیته است . می دانیم که انرژی تولید نمی شود بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می گردد . از آنجاییکه الکتریسیته هم انرژی است پس باید تبدیل شده انرژی های دیگر باشد . انرژیهایی که بصورت متعارف برای تولید برق بکار می رود عبارتند از : انرژی شیمیایی در باتریها - انرژی مغناطیسی در ژنراتورها - انرژی نورانی در باتریهای خورشیدی - انرژی حرارتی در ترموکوپلها - انرژی ضربه ای در پیزو الکتریک و غیره.


● مقاومت چیست ؟
الکترونها در هادی براحتی نمی توانند حرکت کنند زیرا در مسیر حرکت آنها موانعی وجود دارد که بطور ساده آنها را مقاومت هادی در برابر عبور جریان می گوییم .هرچه قدر این موانع کمتر باشد عبور جریان بهتر صورت میگیرد و می گوییم جسم هادی بهتری است . این موضوع نخستین بار توسط سیمون اهم یک فیزیکدان آلمانی مطرح شد . به همین دلیل واحد اندازه گیری مقاومت اهم است.


● منظور از مدار الکتریکی چیست ؟
حال با دانستن سه فاکتور اساسی در برق ( جریان ولتاژ مقاومت ) مدار الکتریکی را تعریف می کنیم : هر مدار الکتریکی یک مجموعه از تولید کننده برق - مصرف کننده آن و سیمهای ارتباطی بین ایندو است
▪ چند نوع مدار الکتریکی داریم ؟
دو نوع مدار الکتریکی وجود دارد
۱) مدار الکتریکی باز که در آن ارتباط بین تولید کننده در نقطه یا نقاطی قطع است و در نتیجه جریان در مدار وجود ندارد
۲) مدار الکتریکی بسته که مسیر عبور جریان کامل است و مصرف کننده از تولید کننده انرژی دریافت کرده و آنرا به صورتهای دیگر تبدیل میکند مانند یک لامپ که برق را به نور تبدیل می کند .

● منظور از اتصالی در یک مدار یا اتصال کوتاه چیست ؟
هرگاه در یک مدار بسته جریان از مسیری بجز از مصرف کننده بگذرد و مقدار آن زیاد تر از حد مجاز باشد این وضعیت را اتصال کوتاه می گوئیم . در حالت اتصال کوتاه سیم کشی مدار و تولید کننده برق در معرض آسیب جدی قرار می گیرند زیرا جریان مدار بسیار زیاد شده و باعث داغ شدن سیم کشی و اضافه بار شدن منبع تولید کننده برق می گردند در نتیجه اتصال کوتاه باید سریعا و بصورت خودکار قطع شود که این وظیفه بعهده فیوز است.


● اساس کار فیوز چیست ؟
فیوز یک عنصر حفاظتی در مدار است که هرگونه اضافه جریانی را که بیشتر از مقدار نوشته شده روی فیوز باشد تشخیص داده و آنرا سریع قطع میکند . بدین صورت که جریان اضافه سبب تولید گرما در فیوز شده و یک سیم حساس به حرارت را که در مسیر عبور جریان و در داخل فیوز قرار دارد ذوب میکند و در نتیجه مسیر عبور جریان قطع شده و اتصال کوتاه بطور موقت برطرف می شود اما تا زمانی که عامل ایجاد کننده اتصال کوتاه مرتفع نگردد عوض کردن فیوز فایده ای ندارد.


● خطرات ناشی از برق کدامند ؟
خطراتی که از برق ناشی می شوند عموما به دو دسته خطرات آتش سوزی و خطرات برق گرفتگی تفسیم میشوند . در صورتیکه در یک مدار الکتریکی اتصال کوتاه پیش آید و برطرف نشود جریان مدار بشدت افزایش یافته و حرارت زیادی تولد می کند . این حرارت سبب آتش گرفتن عایق سیم ها و گسترش آن به مواد آتش گیر دیگر است . خطر ناشی از برق گرفتگی مستقیما شخص را تهدید می کند.


● جریان خطا چیست و چند نوع است ؟
در صورتیکه در مدار الکتریکی جریان از مسیر درست خود جاری نشود آنرا جریان خطا می گویند . این جریان ممکن است از طریق اتصال بدنه به زمین جاری شود یا از مدار اصلی بگذرد که میزان آن بیشتر از حد مشخص مدار است که آنرا اتصال کوتاه یا اضافه بار گویند . در حالت اتصال کوتاه دو نقطه ای از مدار که نسبت به هم دارای ولتاژ هستند بهم اتصال می یابند ( توسط یک مقتومت بسیار کوچک ) و در حالت اضافه بار تعداد مصرف کننده ها بیشتر از مقدار مجاز آنها می شود.


● منظور از برق گرفتگی چیست ؟
اگر جریان برق از بدن انسان یا حیوان بگذرد برگ گرفتگی ایجاد می شود . ممکن است اندازه جریان عبوری از بدن محسوس نباشد که در این صورت برق گرفتگی قابل تشخیص نیست . اما در صورتیکه میزان جریان عبوری زیاد شود ابتدا شوک به بدن وارد می شود و در صورت زیادتر شدن جریان سبب قطع ضربان قلب - ایست تنفس و در نهایت مرگ مغزی می شود .

● اندازه جریان و ولتاژ مجاز چقدر است ؟

برای جریان متناوب ۱۵ میلی آمپر و برای جریان مستقیم ۶۰ میلی آمپر - ولتاژ متناوب ۶۵ ولت و ولتاژ مستقیم ۴۵ ولت است.


● چگونه می توان شخص را از خطر برق گرفتگی محافظت کرد؟
به این منظور باید تمامی گزینه هایی را که سبب برق گرفتگی می شود یافت و آنها را بی اثر کرد . مهترین عاملی که سبب برق گرفتگی می شود اتصال بدنه است . در این حالت بکمک کلید FI یا سیم ارت یا کلید FU یا سیستم نول اتصال بدنه را حذف می کنیم . می توان از دستگاههایی استفاده کرد که بدنه عایقی دارند و امکان اتصال بدنه در آنها وجود ندارد . می توان ولتاژ کار دستگاهها را کمتر از ولتاژ خطرناک برای بدن - کمتر از ۶۵ ولت - بکار برد و در نهایت می توان از ترانسهای ایزوله استفاده کرد که باعث جدا سازی فاز برق شهر از تغذیه دستگاه می شود و در نتیجه در صورت اتصال بدنه خطر برق گرفتگی از بین می رود.


● توان الکتریکی چیست ؟
اصولا توان به معنی سرعت تبدیل انرژی است . در دستگاههایی که برای تبدیل انرژی بکار می روند هر چقدر این سرعت بیشتر باشد قدرت دستگاه نیز بیشتر است . مثلا در ژنراتور توان بیشتر نشاندهنده تولید انرژی برقی ! بیشتری است . در مصرف کننده ها نیز همین موضوع صدق می کند . لامپی که توان بیشتری دارد نور زیادتری هم تولید می کند .
▪ توان را چگونه محاسبه کنیم ؟
سرعت تبدیل انرژی از تقسیم مقدار آن بر زمانی که آن انرژی تبدیل شده بدست می آید.( انرژی الکتریکی از حاصل ضرب ولتاژ در جریان در زمان بدست می آید ) . اگر میزان انرژی را بر زمان تقسیم کنیم می ماند حاصل ضرب ولتاژ مدار در جریان آن که این همان رابطه توان است (توان = ولتاژ × جریان ) . البته این رابطه فقط برای مدارهای دی سی صدق می کند و در مدارات آسی رابطه دیگری دارد که بعدا به آن می پردازیم .
▪ واحد و دستگاه اندازه گیری توان چیست ؟
توان با واحد وات و در مقادیر بالاتر با کیلو وات و مگاوات سنجیده می شوند که توسط واتمتر اندازه گیری می شود

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
یک پروژه بسیار عالی برای دانشجویان برق

بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی باید با عایق بندی مطلوب ، افزایش راندمان سیسمتهای حرارتی، و

بازیابی تلفات حرارتی بدست آید از طرف دیگر اعمال مدیریت انرژی، بمنظور درک سیستمهای موجود و طریقه

استفاده از آنها، میتواند در کاهش مصرف انرژی نقش مهمی داشته باشد. در سیاست گذاری انرژی باید سازمانها

رویکرد سیستمی داشته باشند. برای مثال در بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی هدف تنها کاهش هزینه های

انرژی یک یا چند الکتروموتور مشخص نیست، بلکه باید آثار اقدامات مورد نظر روی سایر سیستمها نیز بدقت مورد

توجه قرار گیرد. در یک بنگاه اقتصادی صرفه جوئی انرژی میتواند موجب برتری رقابتی بنگاه گردد.

تعداد صفحات: ۶۴دانلود ( حجم : ۱ مگابایت )

رمز : www.e85.ir

نویسنده مهدی معمار
منبع : e85.ir
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
فايلي 60 صفحه اي در ارتباط با روغن ترانسفورماتور

براي دانلود مي توانيد يكي از سرورهاي زير را به دلخواه انتخاب نماييد.

حجم : 265KB
---------------------------------------------------------------------------------

دانلود فايل از سرور دوم (persiangig)

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------


در صورت نیاز پسورد فایل www.powerengineering.blogfa.com می باشد.
توجه داشته باشید که پسورد را کپی ننمایید بلکه باید آن را تایپ نمایید.


__________________

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
یک فایل 38 صفحه ای در ارتباط با بریکرها (مدارشکن، دژنکتور)

که به معرفی، طرز کار و مدارات آن می پردازد.

حجم : 1.1MB


دانلود فایل از سرور اول (persianupload)


---------------------------------------------------------------------------------


دانلود فایل از سرور دوم (persiangig)


---------------------------------------------------------------------------------

در صورت نیاز پسورد فایل www.powerengineering.blogfa.com می باشد.
توجه داشته باشید که پسورد را کپی ننمایید بلکه باید آن را تایپ نمایید.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
یک فایل 16 صفحه در زمینه خطرات و اثرات برق گرفتگی در بدن انسان و طریقه جلوگیری از آن


مطلب بسیار جالبی است که با شکل های دقیق و جالب آن به شما در این زمینه کمک شایانی می کند و می توانید آن را به دلخواه خود از یکی از سرور های زیر آن را دانلود نمایید.

در صورت نیاز پسورد فایل www.powerengineering.blogfa.com می باشد.
توجه داشته باشید که پسورد را کپی ننمایید بلکه باید آن را تایپ نمایید.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
نیروگاه بخاری

با افزایش مقدار مصرف بالطبع مهندسین و متخصصین شروع به افزایش ظرفیت نیروگاه ها نمودند و تا حدی که امکانات فنی و تکنولوژی وقت اجازه می داد ظرفیت نیروگاه ها افزایش داده شده است . تعیین ظرفیت نیروگاه بصورت بهینه ، متاثر از فاکتور های متفاوتی می باشد. امروزه بسیار واضح است که قیمت برق تولید شده با افزایش ظرفیت نیروگاه کاهش می یابد . البته باید به این موضوع توجه داشت که برای یک نیروگاه افزایش ظرفیت باعث ازدیاد طول خط انتقال میشود و لذا افت انرژی در طول خط انتقال افزایش می یابد . با توجه به دو حقیقت فوق الذکر ، تعیین ظرفیت بهینه یک نیروگاه به طور ساده و ابتدایی توسط تجزیه و تحلیل مخارج نیروگاه در طول عمر آن و مسائل انتقال انرزی برق می باشد ولی این تحلیل بسیار ساده موضوع می‌باشد. نکات بسیار دیگری نیز در تعیین ظرفیت واحد های نیروگاه می تواند موثر باشد که در این پیشگفتار با آن آشنا شده و در گزارش به طور مفصل شرح داده می شود و نتیجه گیری های لازم اتخاذ خواهد گردید .


دانلود - Download Link


حجم: 17.35
MB


رمز:
www.power2.ir


تعداد صفحات: 260


نوع فایل:pdf
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
از صنعت برق چه می دانیم؟

مرحوم ابولفضل آزموده

دانلود


حجم: 30KB
 

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
پایان نامه دوره کارشناسی برق گرایش قدرت با عنوان "تعمير و نگهداري و پيش بيني عمر ترانسفورماتورهاي توزيع"

این پایان نامه در 214 صفحه تهیه شده است. مطالعه این پایان نامه را به دوستان پیشنهاد می کنم. در زیر خلاصه ای از این پایان نامه و کلیات آن را ذکر شده است:


ترانسفورماتور مهمترين و گرانترين تجهيز در سيستمهاي قدرت محسوب مي‌شود. خروج ترانسفورماتور از مدار در اثر بروز عيب باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذيري خواهد شد. اهميت و جايگاه ترانسفورماتور در سيستم قدرت ايجاب مي‌كند كه در كلية مراحل طراحي، ساخت ، بهره‌برداري ونگهداري ترانسفورماتور دقت بسيار بالايي لحاظ شود. امروزه بحث نگهداري در سيستم قدرت بخصوص در مورد ترانسفورماتورها بسيار مرد توجه قرار گرفته و بعنوان عاملي كه مي‌تواند در بهبود و بالا بردن عمر تجهيز و نيز در بالا بردن قابليت اطمينان تجهيز و كل سيستم موثر باشد، قلمداد مي‌شود.
وجود و اجراي دستورالعمل بازديدهاي دوره‌اي يا پيشگيرانه با ذكر فواصل زماني و نوع بازديدهاي لازم و نيز توجهات وتوصيه‌هاي لازم براي نگهداري بهتربا توجه به تجارب مختلف باعث افزايش عمر ترانسفورماتور وكاهش صدمات ناخواسته خواهد شد. در اين پروژه پس از بررسي عيوب مختلف ترانسفورماتورهاي توزيع با توجه به تجارب شركتهاي مختلف و استانداردهاي معتبر در زمينه تعمير و نگهداري، دستورالعملي جهت نگهداري ترانسفورماتور ارائه مي‌گردد.
اهميت بازديد و سرويس و نگهداري بقدري مهم است كه طبق مطالعات بعمل آمده و بررسيهاي انجام شده داخلي و بين‌المللي، نحوه و دقت در سرويس و نگهداري و بازديدهاي دوره‌اي و پيشگيرانه نسبت به ساير عوامل موثر بر عمر ترانسفورماتور سهم بيشتري دارد. (%30 كل عوامل داخلي نظير مشخصات فني، طراحي و ساخت و حمل و نصب وراه‌اندازي ، تعمير قطعات و …) از طرف ديگر آمار ترانسفورماتورهاي صدمه ديده نشان مي‌دهد كه وجود اشكالات ممكن است مربوط به تجهيزات جانبي ترانسفورماتور باشد كه اكثرا در دسترس بوده و با انجام بازديدهاي مرتب و دقيق، معايب قابل تشخيص و پيشگيري مي‌باشند. لذا تهية يك دستورالعمل نگهداري براي ترانسفورماتورهاي توزيع ضروري به نظر مي‌رسد.
در فصل دوم اين پروژه راجع به اجزاي ترانسفورماتور ونقش هر يك از آنها در بروز عيب توضيح آورده شده است. در فصل سوم راجع به نگهداري پيشگيرانه آورده شده و در فصل چهارم بعضي از استانداردهاي معتبر در اين رابطه توضيح داده شده است. در فصل پنجم در مورد عيب‌يابي ترانسفورماتور و روند آن بحث شده است. در فصل ششم يكي از مهمترين ابزارهاي نگهداري و كلا اساس و پاية نگهداري، يعني تحليل وضعيت و روشهاي آن شرح داده شده است. ماحصل پروژه كه دستورالعمل سرويس و نگهداري ترانسفورماتورهاي توزيع مي‌باشد. نيز بصورت فصلهايي جداگانه ارائه شده است. اين دستورالعمل براي شرايط نرمال بوده و در حالت كلي وضعيت ترانسفورماتور تعيين كننده نوع عمليات نگهداري مورد نياز مي‌باشد. و همچنين نتيجه گيري و پيشنهادات در فصل 15 ارائه شده است. امروزه در بسياري از شركتهاي معتبر در زمينه نگهداري ترانسفورماتور نظير Doble ترانسفورماتورهاي با ظرفيت بالاي 500 KVA بعنوان ترانسفورماتور قدرت در نظر گرفته و انجام عمليات مهمي كه غالبا براي ترانسفورماتورهاي با ظرفيت بالاتر استفاده مي‌شود براي اين ترانسفورماتورها را پيشنهاد مي‌كنند . امروزه گزاف نيست كه اگر بگوئيم بحث قابليت اطمينان و كيفيت برق رساني ، يك ترانسفورماتور توزيع كم ظرفيت را به اندازة يك ترانسفورماتور با ظرفيت نسبتا بالاتر، مهم و با اهميت مي‌كند.

در صورت نیاز پسورد فایل www.powerengineering.blogfa.com می باشد.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
چكيده :


توسعه شبكه هاي قدرت نوسانات خود به خودي با فركانس كم را، در سيستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هايي نسبتاً كوچك و ناگهاني در شبكه باعث بوجود آمدن چنين نوساناتي در سيستم مي شود. در حالت عادي اين نوسانات بسرعت ميرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معيني فراتر نمي رود. اما بسته به شرايط نقطه كار و مقادير پارامترهاي سيستم ممكن است اين نوسانات براي مدت طولاني ادامه يافته و در بدترين حالت دامنه آنها نيز افزايش يابد. امروزه جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم، در اغلب شبكه هاي قدرت پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) به كار گرفته مي شود. اين پايدار كننده ها بر اساس مدل تك ماشين – شين بينهايتِ سيستم در يك نقطه كار مشخص طراحي مي شوند. بنابراين ممكن است با تغيير پارامترها و يا تغير نقطه كار شبكه، پايداري سيستم در نقطه كار جديد تهديد شود. موضوع اين پايان نامه طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت است، به قسمي كه پايداري سيستم در محدوده وسيعي از تغيير پارامترها و تغيير شرايط نقطه كار تضمين شود. در اين راستا ابتدا به مطالعه اثر تغيير پارامترهاي بر پايداري سيستم هاي قدرت تك ماشينه و چند ماشينه پرداخته مي شود. سپس دو روش طراحي كنترل كننده هاي مقاوم تشريح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته مي شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسي اين روش ها، يك روش جديد براي طراحي PSS ارائه مي شود. در اين روش مسئله طراحي پايدار كننده مقاوم به مسئله پايدار كردن مجموعه اي از مدلهاي سيستم در نقاط كار مختلف تبديل مي شود. اين مسئله نيز به يك مسئله استاندارد بهينه سازي تبديل شده و با استفاده از روش هاي برنامه ريزي غير خطي حل مي گردد. سرانجام كارايي روش فوق در طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي يك سيستم قدرت چند ماشينه در دو مسئله مختلف (اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها) تحقيق شده و برتري آن بر روش كلاسيك به اثبات مي رسد


دانلود - Download Link

حجم:
7.98 MB


رمز:
www.power2.ir


تعداد صفحات:
189

نوع فایل:pdf
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی


در این مبحث ابتدا به تعاریف مقدماتی مسائلی نظیر برق، شدت جریان، فشار الکتریکی و فرکانس و اثراتی را که روی مقاومت بدن انسان دارند و همچنین عوامل دیگری که امکان برق گرفتگی را افزایش می دهند، می پردازیم.

ولتاژ:
در یک تعریف برق را چنین می توان تعریف کرد: حرکت الکترون ها که توسط ژنراتورها و مولدها تولید می شود را برق می نامند و برای جابجایی برق از سیم و یا کابل استفاده می شود و در خطوط توزیع از سیم های مسی و در خطوط فوق توزیع از سیم لینکس و در خطوط انتقال در سطح ولتاژ 230 کیلوولت از سیم کاناری و در نهایت در خطوط 400 کیلوولت از سیم کرلو استفاده می شود، ممکن است از سیم های دیگر استفاده شود. اما مهمترین و شناخته شده ترین آنها همان سیم های ذکر شده می باشد و تا کنون آخرین ولتاژی که در ایران استفاده شده است ولتاژ 400 کیلوولت است و در کشورهای پیشرفته مانند روسیه و کانادا تا ولتاژ 1000 کیلوولت هم مورد استفاده می شود و در یک تقسیم بندی کلی ولتاژهای کاربردی در چهار دسته مطرح می شوند که عبارتند از:


برق فشار ضعیف 0-400 ولت
برق فشار متوسط 400-20000 ولت
برق فشار قوی ( فوق توزیع)63000 ولت
برق فشار قوی (انتقال)230000 تا 400000 ولت

نکات ایمنی هنگام کار با تأسیسات برقی با سایر تأسیسات غیر برقی ( مانند تأسیسات مکانیکی ) بطور کلی فرق می کند. زیرا تأسیسات غیر برقی در هنگام حادثه، علائمی از خود نشان می دهند که شخص می تواند متوجه حادثه گردد. مانند صدای خرابی موتور، بوی گاز، خروج بخار و غیره، اما برق را نمی توان با چشم دید و نه بوئیدن و یا شنیدن صدایش پی بوجود حادثه برد و فقط بوسیله دستگاه اندازه گیری می توان فهمید که وسیله ای برقدار است و یا نه، به همین علت شخص برقکار باید مراقبت های ویژه ای را رعایت نماید و کاملاً هوشیار باشد.مقاومت بدن انسان:
مقاومت الکتریکی بدن انسان ثابت نیست و بر اثر عوامل فردی و شرایط محیط کار ممکن است به نسبت 1 تا 100 برابر تغییر نماید، مهمترین عواملی که در تغییر این مقاومت مؤثر است عبارتند از:
الف- حالت روحی فرد: خستگی، گرسنگی، تشنگی، بی خوابی، عصبانیت، خنده، غم و بیماری از عواملی است که مقاومت بدن را می تواند به حد زیادی کم و تغییر نماید.
ب- سطح تماس و فشار تماس:
هر چه سطح و فشار تماس بیشتر باشد مقاومت بدن کمتر می گردد، البته عوامل دیگری غیر از آنچه ذکر شده وجود دارد که می تواند مقاومت بدن را کمتر کند، از جمله وقتی که بدن مرطوب و عرق کرده است مقاومت آن تا حد زیادی کم می شود که در این صورت خطر برق گرفتگی را چندین برابر افزایش می دهد.
بیشترین مقاومت بدن در قسمت پوست است، بطوریکه مقاومت پوست های خشک و سالم گاهی حتی تا چند صد هزار اُهم نیز می رسد، از آنجائیکه جریان برق برای عبور از بدن ناچار است از پوست داخل و خارج شود هر گونه اقدامی که در جهت بالا بردن مقاومت محل ورود و خروج جریان صورت گیرد خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.
دستکش و کفش برای کسی که تأسیسات برقی سرو کار دارد بسیار حائز اهمیت است بعلت اینکه دستکش و کفش باعث افزایش مقاومت در برابر عبور جریان می گردد.جریان الکتریکی:
جریان الکتریکی که از بدن انسان می گذرد، بستگی به دو عامل دارد اول اینکه مقاومت بدن و دوم فشار الکتریکی یا همان ولتاژ که بدن را تحت تأثیرات قرار می دهد و عامل اصلی برای شوک و نهایتاً مرگ انسان می باشد، در صورتیکه بتوانیم بنحوی از ورود و خروج جریان از بدن انسان جلوگیری نمائیم خطر برق گرفتگی ایجاد نخواهد شد و این کار با استفاده از وسایل ایمنی مانند دستکش عایق، کفش، فرش لاستیکی عایق و غیره امکان پذیر خواهد بود.
جریان الکتریکی را می توان به دو دسته تقسیم کرد.
الف: جریان مستقیم و ب:جریان متناوبجریان مستقیم:
جریانی است که دارای دو قطب متمایز مثبت و منفی می باشد و جهت آن همواره ثابت است (بنا به فرض از قطب مثبت به طرف قطب منفی ) به عنوان مثال این نوع جریان توسط پیل یا باطری تولید می شود و یا توسط دستگاهی یکسو ساز که جریان متناوب را به مستقیم تبدیل می نماید.
مقاومتی که بدن انسان در مقابل جریان مستقیم از خود نشان می دهد بسیار بیشتر از جریان متناوب است، بطوریکه انسان می تواند تا 80 میلی آمپر جریان مستقیم را از بدن خود عبور دهد، بدون اینکه اثر مهمی در سیستم تنفسی و یا قلب بوجود آورد البته خطر دیگری که جریان مستقیم دارد الکترولیز (تجزیه) سریع خون است که می تواند موجب مرگ می شود.ب: جریان متناوب:
جریانی است که در هر لحظه جهت و در نتیجه قطب های آن عوض می شود همانطوریکه قبلاً گفته شد بدن در مقابل جریان متناوب، ‌مقاومت کمتری از خود نشان می دهد و بر خلاف جریان مستقیم که تا 80 ملی آمپر خطر جدی پیش نمی آمد دراین نوع جریان در25 میلی آمپر خطربرق گرفتگی وجود دارد نکته ای که در اینجا قابل بیان است این است که مسیر عبور جریان برق و مدت عبور جریان نیز در برق گرفتگی و پایین آوردن مقاومت بدن شخص مؤثر است. تجربیات نشان داده است که هر چه مدت عبور جریان برق از بدن بیشتر باشد مقاومت بدن کمتر می گردد یعنی مقاومتی که بدن درمقابل عبور جریان درلحظات اول از خود نشان می دهد، بسیار بیشتر از گذشت چند لحظه می باشد. همچنین مسیر عبور جریان نیز بسیار مهم است زیرا ممکن است از محلی عبور نماید که موجب از کار انداختن سیستم تنفسی یا اختلال در کار قلب یا حتی هر دو گردد چند نمونه از حالت های مختلفی که جریان برق ممکن است از بدن عبور کند به قرار زیر است.

1- از یک دست به یک پا
2- از دست راست به پاها
3- از دست چپ به پاها
4- از پا به پا
5- از دست به دست

خطرناکترین حالت وقتی است که جریان از یک دست وارد و از دست دیگر خارج شود، زیرا در این هنگام جریان برق از قلب و ریه می گذرد و می تواند باعث از کار افتادن آنها و در نتیجه منجر به مرگ شود.

فرکانس:
تعداد دفعاتی که جهت جریان متناوب عوض می شود را فرکانس می گویند بعنوان مثال گفته می شود فرکانس برق شهر 50 هرتز است (HZ50( یعنی اینکه جهت جریان در هر ثانیه 50 مرتبه در سیم تغییر جهت می دهد ، بر خلاف برداشت و تصور ، مقاومت بدن با ازدیاد فرکانس کم نمی شود ، تجربه ثابت کرده که فرکانس 50 تا 400 هرتز مهلکترین فرکانس می باشد و فرکانس های بیشتر فقط موجب سوختگی در محل گردیده است اگر چه فرکانس های کمتر از 50 هرتز خطر مرگ را کاهش می دهد ولی استفاده از آن باعث اتلاف مقادیر زیادی انرژی در خطوط می گردد که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

خطرات و صدماتی که برق به بدن انسان وارد می کند دو نوع است.
الف: صدمات داخلی ب:صدمات خارجی
الف- صدمات داخلی : صدماتی است که بر اثر عبور جریان از بدن تأثیر روی مغز و قلب و یا سیستم تنفسی ایجاد می کند ، صدمات داخلی بسیار مهم است و موجب قطع تنفس، قطع تپش قلب و یا هر دو با هم می شود در این حالت اگر سریعاًٌ از طریق تنفس مصنوعی و یا ماساژ قلبی و یا دیگر راه ها ( بستگی به نوع صدمه ) به شخص مصدوم کمک نشود احتمال مرگ بسیار بالا خواهد بود بطوری که اگر در دقیقه اول به او کمک شود 90 درصد احیا و پس از 6 دقیقه 10 درصد و بعد از گذشت 12 دقیقه احتمال حیات و بازگشت به زندگی بسیار کم خواهد شد.
ب- صدمات خارجی: صدمات خارجی به دو صورت امکان پذیر خواهد بود.
1. پاشیدن جرقه به شخص، در این حالت بدون اینکه بدن شخص در معرض عبور جریان قرار گیرد بر اثر پاشیدن جرقه سوختگی هایی در سطح پوست بوجود می آید که گاه ممکن است خطرناک و کشنده باشد.
2. رعایت نکردن فاصله مجاز: در این حالت شخص مستقیماً در معرض عبور جریان برق قرار می گیرد بدین گونه که با رعایت نکردن فاصلة مجاز بین خود و خطوط و تجهیزات فشار قوی و نزدیک شدن به آنها جریان شدیدی در حدود چندین آمپر همراه با قوس الکتریکی از بدن می گذرد و عکس العمل آنی و فوری ایجاد می نماید که این عکس العمل باعث تکان و پرتاب شدید شخص حادثه دیده شده و در نتیجه قطع عبور جریان برق از بدن می گردد.
این نوع برق گرفتگی به دلیل اینکه به مدت بسیار کمی جریان برق از بدن شخص عبور می کند صدمات داخلی را بوجود نمی آورد ولی سبب سوختگی های بسیار شدید که ممکن است مرگ را به همراه داشته باشد موجب خواهد شد.
فاز قرمز: اگر فردی دچار برق گرفتگی شد به طریقی که مسیر عبور جریان قلب باشد. یعنی از یک دست وارد و از دست دیگر خارج شود همزمان با انقباض بطن چپ باشد فرد برق گرفته در این زمان که 02/0 ثانیه است، می میرد که این حالت را در اصطلاح فنی پزشکی فاز قرمز می گویند.
برق گرفتگی یک نوع شک الکتریکی می باشد. بعبارت ساده تر یک نوع اتصالی است که جهت روشن شدن مطلب به انواع اتصالی می پردازیم:
1- فاز به زمین : در این حالت که حدود 90% حوادث چه از نظر شبکه و چه از نظر برق گرفتگی شامل می شود را در بر می گیرد، فرد یا ارتباط مستقیم با فاز و نول شبکه قرار گرفته و یا ارتباط مستقیم به فاز و زمین قرار می گیرد.
2- فاز به فاز: در این حالت فرد ارتباط به دو فاز پیدا می نماید، در مورد شبکه، عبور پرندگان با بال های بلند از بین دو فاز می تواند حوادثی را برای تأسیسات داشته باشد.
3- دو فاز به زمین: در این حالت ضمن ارتباط شخص به دو فاز جریان از طریق زمین هم برقرار می گردد یا به عبارتی تخلیه الکتریکی به زمین انجام می شود. در ارتباط با حوادث تأسیسات، زمانی که یک حیوان مانند گربه بین دو فاز قرار گرفته و ارتباط با زمین هم دارد موجب قطع و حوادث در تأسیسات برقی می گردد.
4- سه فاز با هم: این حالت زمانی اتفاقی می افتد که فرد روی سه فاز قرار بگیرد، ‌در ارتباط با حوادث تأسیسات این حالت را به هنگام افتادن شاخه درخت روی سه فاز در شبکه خواهیم داشت و باعث قطع جریان برق می گردد.
پس می توان نتیجه گرفت زمانی که شخصی را برق می گیرد برای او یکی از چهار حالت ذکر شده اتفاق می افتد و در منازل بیشترین اتفاق برق گرفتگی حالت اول است ( فاز به زمین ) زیرا که کنتور تک فاز تشکیل شده از یک فاز و یک نول و حالت های 2 الی4 برای کسانی که درکارگاه یا تأسیسات فشار قوی مانند خطوط انتقال و پستهای برق مشغول فعالیت می باشند ممکن است پیش بیاید
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
(دراين تحقيق اثرات كليدزني درطراحي ايزولاسيون در نظر أمده وضمناسايرعوامل مؤثر در طراحي ايزولاسيون مانند صاعقه وألودكي مد نظربوده است)در هنگام قطع و وصل كليدها و وارد و خارج كردن تجهيزات و دستگاه‌هاي فشارقوي نظير ترانسفورماتورها، خازن‌ها، راكتورها يا جدا كردن قسمتهاي مختلف شبكه از يكديگر، ولتاژ شبكه بطور موقت و براي كوتاه مدت از مقدار اسمي و تعيين شدة خود تجاوز كرده و ايزولاسيون شبكه را در نقاط مختلف آن تحت تأثير قرار دارد، شرايط بروز قوس در آنان به منزلة اضافه ولتاژ محسوب گرديده و لازم است از بروز آن در شبكه جلوگيري شود. اضافه ولتاژهاي ناشي از قطع و وصل كليدها به اضافه ولتاژهاي قطع و وصل مرسوم مي‌باشند، به منظور جلوگيري از بروز قوس در ماده ايزوله لازم است سطح ايزولاسيون شبكه با توجه به دامنه اضافه ولتاژهاي ظاهر شده در شبكه انتخاب گردد. به همين علت شناخت درصد و دامنه اضافه ولتاژها حائز اهميت فراوان مي‌باشد، در ولتاژهاي KV 220 Un دامنة اضافه ولتاژهاي قطع و وصل محدود بوده، احتمال بروز قوس در آن تحت تأثير اين اضافه ولتاژها ناچيز مي‌باشد. در ولتاژهاي بالا KV 750ـ400 Un دامنه و درصد بروز اضافه ولتاژهاي قطع و وصل بطور قابل توجه افزايش مي‌يابد، آنچنانكه طرح سيستم ايزولاسيون تجهيزات شبكه و خطوط انتقال انرژي تنها با انجام پيش‌بيني‌هاي خاص جهت كاهش دامنه اضافه ولتاژها امكان اضافه ولتاژها امكان‌پذير مي‌گردد.دانلود - Download Link


حجم:
5.8 MB


رمز:
www.power2.ir


تعداد صفحات: 120

نوع فایل:pdf
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 7 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
لیست افرادی که موفق به ثبت رکورد ببیشتر از 25 ثانیه شده اند

۱.مهرداد مرزوقی  از بروجرد   

لینک تصویر رکورد           http://up.vatandownload.com/images/ncyo2fzipveboebvwv5.jpg

۲.مهرداد مرزوقی  از بروجرد   

لینک تصویر رکورد        http://up.vatandownload.com/images/3odfz4zgg8w1yhke7bu9.jpg 

۳.شما هم بازی کنید برای ما تصویر رکوردتان را بفرستید تا اسم شما هم در اینجا ثبت شود

برای ثبت رکورد به ادامه مطلب بروید

 

ارتباط با ما جهت ثبت رکورد

email:sajad-biyabani@yahoo.comادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 6 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی

رالی رنو

سلام

تا حالا خواستید تو یک رالی بزرگ شرکت کنید و جایزه هم ببرید

سایت رالی رنو  با نام رنوی من ردیفه سایتیه با طرحی جذاب که شما می تونید به راحتی توش باز یکنید و امتیاز بگیرید

برید ببینید

رالی رنو


نوشته شده در تاريخ شنبه 6 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی

پاسخ به سوالات رنوی من ردیفه - سری 2

- عمر کدامیک از پرندگان زیر از همه بیشتر است؟ کلاغ

2- هر انسان بدون آب چه مدت میتواند زنده بماند؟ یک هفته

3- مقاوم ترین ماهیچه در بدن کدام ماهیچه است؟ زبان

4- پوست انسان چند رنگدانه دارد؟ 4

5- چرا در آسمان رنگین کمان تشکیل میشود؟ به علت تجزیه نور

6- تنها حیوانی که اصلا نمیتواند شنا کند حتی با آموزش کدام است؟ شتر

7- چقدر طول میکشد تا نور خورشید به زمین برسد؟ 8 دقیقه

8- تنها ماده غذایی که فاسد نمیشود کدام است؟ عسل

9- کدامیک از حیوانات زیر قادر به دیدن آسمان نیستند؟ خوک

10- بزرگترین صحرای جهان در کجا است؟ آفریقا

11- پدر علم پزشکی کیست؟ بقراط

12- نزدیک ترین ستاره به زمین چه نام دارد؟ خورشید

13- قویترین نیروی دنیا کدام است؟ نروی هسته ای

14- کدام به پرنده عزادار معروف است؟ زاغ

15- زرافه تازه متولد شده چند متر قد دارد؟ 2 متر

16- سرعت نور چند کیلومتر بر ثانیه است ؟125000

17- ویتامین ث در کدام یک بیشتر وجود دارد؟ گوجه فرنگی

18- کدامیک از حیوانات زیر فرا صوت را میشوند؟ خفاش

19- فراوانترین عنصر در خورشید کدام است؟ هیدروژن

20- ضریب جهانی گرانش توسط چه کسی محاسبه شد؟ نیتون

21- در بدن انسان چند لیتر آب وجود دارد؟ 50 لیتر

22- تصویر در آیینه چند بعدی است؟ 2 بعدی

23- وزن اسکلت انسان چقدر است؟ 13 کیلو

24-
نام گاز یخچال در گذشته چه بوده است؟ فریون

25-کدام یک از حیوانات زیر همه چیز را خاکستری می بیند؟ روباه

26- عمیق ترین دره جهان در کجاست؟ چین

27- ویتامین آ در کدام یک بیشتر موجود است؟ کاهو

28- قدرت دید جغد چند برابر انسان است؟ 82

29-ضریب هوشی یک انسان معمولی چقدر است؟ بین 85 تا 115

30-سیاره اورانوس چند قمر دارد؟ 15 قمر

31-چند درصد از گیاهان در اقیانوسها رشد میکنند؟ 85%

32-
سوخت اولیه برای ستارگان کدام عنصر است ؟ هیدروژن

33
-سریعترین پرنده کدام است؟شاهین

34-
در بدن انسان چند رشته اعصاب وجود دارد ؟ 2 رشته
35- بلند ترین صدا مربوط به کدام حیوان است؟ مورچه

36-
مردان روزی چند تار مو از دست میدهند؟مردان روزی ۴۰ و زنان روزی ۷۰ تار مو از دست میدهند

37-
کدامیک از جانوران زیر ناشنوا هستند؟ مارها ناشنوا هستند و با زبان خود محیط اطراف را درک می کنند.

38- کدام یک از دانش های زیر به ما کمک می کند تا از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم؟ جغرافیا

39-در بدن انسان چند لیتر آب وجود دارد؟ 50 لیتر اما هر روز حدود 5/1 لیتر آب از طریق ادرار، 5/0 لیتر از طریق تعریق، 3/0 لیتر همراه با مدفوع از بدن خارج می شود.حفظ تعادل میان آب دریافتی و آب از دست رفته بدن به عهده کلیه هاست.

40-چند درصد مغز از آب درست شده است؟ 79%

41-اندازه سلول های قرمز چند سانتی متر است؟ کمتر از 100 سانتی متر

42-گربه چند گروه خونی دارد؟ 5


43-بزرگترین حیوان خشکی کدام است؟ فیل

44-دریانوردان در قدیم چگونه جهت یابی میکردند؟ آهنربا

45-جزر چیست؟ پایین اومدن آب دریا

46-هشتمین سیاره نزدیک به خورشید چه نام دارد ؟ نپتون

47-چند درصد بدن انسان از آب تشکیل شده است؟ 60%

48-از عمر خورشید چند میلیارد سال می گذرد؟ 5 میلیارد سال

49-دورترین سیاره از خورشید کدام است ؟ پلوتون

50-بعد از مغز پیچیده ترین عضو بدن انسان کدام است ؟ کبد

51- نزدیک ترین سیاره به زمین چه نام دارد؟ زهره


51-پوسته زمین چند لایه درد؟ 2 لایه

52-فاصله خورشید از زمین چند کیلومتر است؟ صدو چهل و نه میلیون و هفتصد هزار

نوشته شده در تاريخ شنبه 6 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
-روکش صندلی مدل اکسپرشن ..... رنگ و اتنتیک .... رنگ میباشد؟ بژ و خاکستری

2-ارنگ شیشه چه نام دارد؟ ویترای

3-سرویس اولیه تندر 90 چه زمانی می باشد؟ تندر 90 سرویس اولیه ندارد بلکه سرویس دوره ای در هر 10هزار کیلومتر دارد

4-کیسه هوای راننده در کدام مدل تندر 90 وجود دارد؟در همه مدل ها

5-خودرو تندر 90 در مدل های زیر دارای فرمان هیدرولیک مباشند،E1 و E2

6-مشخصات موتور مگان دنده اتوماتیك کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟ 2لیتر،16 سوپاپ،136 اسب بخار

7-خصوصیت جدید درب باک بنزین مگان چیست؟ یک پارچه است

8-کارت کلید رنو در کدام موارد قابل استفاده است؟ هرسه

9-تعداد استاندارد سرنشینان عقب تندر 90 که می توانند کمربند ایمنی ببندند چند نفر می باشد؟ 3نفر 

10-گارانتی رنگ و بدنه مگان چند سال است؟ 3سال رنگ و 6 سال بدنه

11-اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید؟ هیچ وقت

12-اگر به هنگام رانندگی متوجه بوی بنزین شدید چه اقدامی میکنید؟ می استیم و مشکل را برسی میکنیم

13-سیستم ایموبیلایزر چیست؟
سیستمی که اجازه روشن شدن موتور را به دارنده سوئیچ ارائه شده توسط کارخانه می دهد

14-ضبط مدل اکسپرشن ..... و اتنتیک ...... میباشد،سدی-کاست

15-استحکام و ایمنی در تندر 90 :در سطح استاندارد ها و ضوابط روز اروپائی

16-عملکرد چراغ همراه پس از خروج از خودرو چگونه است؟ پس از خروج از خودرو چراغهای جلو بین 30 ثانیه تا 2 دقیقه روشن میمانند

17-کدامیک از عملکرد های زیر در خودرو مگان اتنتیک وجود ندارد؟ آینه برقی

18-کلید غیر فعال کننده کیسه هوا به چه منظور میباشد ؟ برای غیر فعال کردن کیسه هوای سمت سرنشین

19-مجموع فضای نگهداری در مدل اکسپرشن چند لیتر است؟ 48 لیتر

20-سه خصوصیت برجسته تندر 90 چیست؟ مدرن جادار ایمن

21-مشخصات موتور مگان دنده اتوماتیك کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟ 2 لیتر،16 سوپاپ،130 اسب بخار

22-مگان در ایران با کدام یک از خودروهای زیر رقابت میکند؟ هر سه مورد

23-روشن بودن چراغ زرد راهنمایی به چه معناست؟ پشت خط به ایست

24-نوع فرمان مگان چیست ؟ الکتریکی متغیر

25-خودور تندر 90 با شرایط گارانتی زیر عرضه می گردد؟ 2 سال 40000 هزار کیلومتر

26-سیستم EBD چیست؟جزء سیستم های مکمل ترمزABS می باشد و در سرعت های بالا نیروی ترمز گیری روی چرخهای عقب را کنترل می کند.

27-وظیفه سیستم کمکی ترمز اضطراری(EBA):کمک به راننده در هنگام ترمز گیری اضطراری

28-راننده اتومبیلی که به چهار راه میرسد چکار باید انجام دهد؟ باید آهسته رانده و جهت توقف آماده شود

29-به هنگام رانندگی در شرایط مه آلود چکار باید کرد؟ از نور پایین استفاده کنید

30-ظرفیت صندوق عقب مگان چند لیتر است؟520

40-در خودرو تندر90 سیستم ترمز ABS: در مدل E1 به صورت سفارشی و در مدل E2 به صورت استاندارد وجود دارد

41- چه زمانی باید باد لاستیک ها را کنترل کرد ؟ زمانی که لاستیکها سرد هستند

42-فضای نگهداری اکسپرشن از اتنتیک: بیشتر است

43- کم بودن باد لاستیک ها بر کدامیک ار موارد تاثیر میگذارد؟ هدایت فرمان

44-در کدامیک از موارد نباید دنده عقب بروید؟ مسافتهای طولانی

45-سیستم تهویه مطبوع مگان با موتور 2 لیتر ..... و با موتور 1.6 لیتر: اتوماتیک-دستی

46-کیسه هوای سرنشین در کدام مدل ها موجود می باشد؟ به E2 LP و E1 CPSPدر صورت استاندارد وجود دارد

47- در کدام موتور مگان گیربکس 5 سرعته دستی وجود دارد؟ 1.6 لیتر 16 سوپاپ

48-موتور خودرو تندر 90: 1.6 لیتر 110 اسب بخار

49-موتور خودرو تندر 90 : شامل چهار سیلندر16سوپاپ می باشد

50-خودرو تندر 90:خودروئی مناسب با فضای راحت برای 5 سرنشین می باشد

51کیسه های هوای موجود در مگان تولید داخل عبارتند از: 2 کیسه هوای جلویی

52-مگان وارداتی شامل: 6 كیسه هوای ایمنی است

53-در کدام محل است که نباید پارک کنید؟ در 15 متری تقاطع ها و در ایستگاه اتوبوس

54-حجم صندوق عقب تندر 90.........میباشد: 510 لیتر

55-کدام یک از موارد زیر ایمنی کودک را در رنو مگان بیشتر تضمین میکند ؟ گزینه ب و ج

56-در صورت تمام شدن باتری کارت کلید رنو ... : ابتدا با کلید در را باز کرد و با کارت خودرو را روشن کرد

57-راننده اتومبیلی که به گذرگاه هم سطح راه آهن میرسد چکار باید انجام دهد؟ قبل از مانع توقف کند

58-آیا خودرو تندر 90 دارای سیستم ایموبیلایزر می باشد؟ بله همه مدل ها ی تندر 90 بصورت استاندارد این سیستم را دارند

59-سیستم ایرکاندیشن (کولر) در تندر 90 : در همه مدل ها موجود است

60-حداکثر سرعت در جاده های برون شهری چقدر میباشد؟ در روز 95 کیلومتر و شب 85 کیلومتر

61-نحوه کارکرد سیستم EBD چیست؟ سیستمی که نیروی ترمز را بین چهار چرخ توزیع می کند

62-پایین بودن کدامیک میتواند منجر به حادثه شود؟ سطح روغن ترمز

63-اگر بعد از آزمایش چشم متوجه شدید که نیاز به عینک دارید چه موقع باید از آن استفاده کنید؟ در تمام اوقات رانندگی

64-آیا خودرو تندر 90 مجهز به سیستم EBD میباشد؟ بله در همه مدل های ABS دار

65-جهت رانندگی خوب باید از چه فاصله ای پلاک اتومبیل ها را بخوانید؟ 20 متری

66- گواهینامه رانندگی بنا به درخواست چه کسی صادر میشود؟ پلیس ترافیک

نوشته شده در تاريخ شنبه 6 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
دندان مصنوعی در کجا اختراع شد؟ مصر
سه خصوصیت برجسته تندر 90 چیست؟ لوکس - مستحکم - نمادین
در دوران کدام شاه اشکانی, یونانی گرایی در ایران منسوخ شد؟ مهرداد اول
تعداد ستارگان راه شیری چند میلیارد است؟ کمتر از 100 ملیارد
چند درصد مغز از آب درست شده است؟ 80 درصد
تعداد علامت های خط میخی هخامنشی چند تا است؟ 50
واژه دیو در کدام فرهنگ معنی شرک دارد ؟ ایران
دومین تولید کننده انجیر جهان کدام کشور است؟ ایران
کدام یک از دوران حکومت‌های ملی ایران است؟ اشکانیان
قلب انسان در هر دقیقه چند بار میزند؟ 70
نشان میهنی ایران زمین چه نام دارد؟ فروهر
دهان انسان روزی چند لیتر بزاق تولید می کند؟ روزی یک لیتر
دولت بیزانس با چه دولتی هم زمان بود؟ ساسانی
روکش صندلی مدل اکسپرشن ..... رنگ و اتنتیک .... رنگ میباشد؟ بژ و خاکستری
رنگ شیشه چه نام دارد؟ ویترای
سرویس اولیه تندر 90 چه زمانی می باشد؟ تندر 90 سرویس اولیه ندارد بلکه سرویس دوره ای در هر 10هزار کیلومتر دارد
کیسه هوای راننده در کدام مدل تندر 90 وجود دارد؟ مدل E0
خودرو تندر 90 در مدل های زیر دارای فرمان هیدرولیک مباشند،E1 و E2
مشخصات موتور مگان دنده اتوماتیك کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟ 2لیتر،16 سوپاپ،136 اسب بخار
خصوصیت جدید درب باک بنزین مگان چیست؟ یک پارچه است
کارت کلید رنو در کدام موارد قابل استفاده است؟ هرسه
تعداد استاندارد سرنشینان عقب تندر 90 که می توانند کمربند ایمنی ببندند چند نفر می باشد؟ 3نفر  
گارانتی رنگ و بدنه مگان چند سال است؟ 3سال رنگ و 6 سال بدنه
در زمان کدام پادشاه اورشلیم فتح شد؟ خسرو پرویز
اولین شبکه راددیو در چه سالی تاسیس شد؟ 1901
چه کسی رادیو را اختراع کرد؟ مارکونی
یزدگرد سوم به چه دلیل توسط آسیابان کشته شد؟ بخاطر طمع آسیابان به جواهرات او
گروه های خونی چه زمانی کشف شد؟ 105 سال پیش
معنی نام کشور آرژانتین چیست؟ سرزمین نقره
کدام استان کنونی ایران, در فرهنگ باستان جایگاه دیو بزرگ لقب دارد؟  مازندران
جد داریوش, پادشاه هخامنشی چه نام داشت؟ اریار من
نخستین پرچم متعلق به کدام ملت بوده است؟دانمارک
مادر خشایارشا و همسر داریوش چه نام داشت؟ آتوسا
بنیان گذار سلسله ی ساسانیان کیست؟ اردشیر
نشان شاهنشاهی ساسانیان چه بود؟ سیمرغ
کدام شاه ایرانی مورد احترام زیاد یونانیان, یهودیان و بابلیان بود؟ کوروش
اولین تمبر جهان در کدام کشور به چاپ رسید؟ انگلستان
کعبه زرتشت در کجا واقع است؟ نقش رستم
منشور کوروش به چه خطی است؟ میخی
پاتخت هخامنشیان چه نام داشت؟ شوش
سنگین ترین شکست ایرانیان در مقابل یونانیان به کدام نبرد مربوط است؟ نبرد پلاته
از کدام پادشاهان ایرانی در انجیل نام برده شده است؟ کوروش دوم
فرماندهی ایرانیان در جنگ قادسیه در برابر اعراب را چه کسی بر عهده داشت؟ رستم فرخزاد
عمر کدامیک از پرندگان زیر از همه بیشتر است؟ کلاغ
هر انسان بدون آب چه مدت میتواند زنده بماند؟ یک هفته
مقاوم ترین ماهیچه در بدن کدام ماهیچه است؟ زبان

پوست انسان چند رنگدانه دارد؟ 4
چرا در آسمان رنگین کمان تشکیل میشود؟ به علت تجزیه نور
تنها حیوانی که اصلا نمیتواند شنا کند حتی با آموزش کدام است؟ شتر

چقدر طول میکشد تا نور خورشید به زمین برسد؟ 8 دقیقه
 تنها ماده غذایی که فاسد نمیشود کدام است؟ عسل

کدامیک از حیوانات زیر قادر به دیدن آسمان نیستند؟ خوک
بزرگترین صحرای جهان در کجا است؟ آفریقا

پدر علم پزشکی کیست؟ بقراط
نزدیک ترین ستاره به زمین چه نام دارد؟ خورشید

قویترین نیروی دنیا کدام است؟ نروی هسته ای
کدام به پرنده عزادار معروف است؟ زاغ

زرافه تازه متولد شده چند متر قد دارد؟ 2 متر
سرعت نور چند کیلومتر بر ثانیه است ؟125000

ویتامین ث در کدام یک بیشتر وجود دارد؟ گوجه فرنگی
کدامیک از حیوانات زیر فرا صوت را میشوند؟ خفاش

فراوانترین عنصر در خورشید کدام است؟ هیدروژن
ضریب جهانی گرانش توسط چه کسی محاسبه شد؟ نیتون

در بدن انسان چند لیتر آب وجود دارد؟ 50 لیتر
تصویر در آیینه چند بعدی است؟ 2 بعدی

وزن اسکلت انسان چقدر است؟ 13 کیلو

کدام پادشاه ایرانی موفق به فتح آتن شد؟

اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند چه کسانی بودند؟

کدام شاه ایرانی مورد احترام زیاد یونانیان, یهودیان و بابلیان بود؟ کوروش

از کدام پادشاه ایرانی در انجیل یاد برده شده؟

در کدام موتور مگان گیربکس 5 سرعته دستی وجود دارد ؟

سوخت اولیه برای ستارگان کدام عنصر است ؟ هیدروژن

اولین شبکه رادیویی درچه سال میلادی تاسیس شد؟

نوشته شده در تاريخ جمعه 5 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
 

چیدمان نت ها در سنتورهای متداول

 

 در سنتورهای سل کوک 9 خرک،که می توان آن را نوع کلاسیک سنتورهای فعلی ایران دانست،درجات گام بالفعل بر روی خرک های متوالی کوک می شوند؛ بدین صورت:

 

Fa

Mi

Re

Do

Si

La

Sol

Fa

Mi

          نام نت

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

       شماره ی خرک

 

شماره خرک ها از پایین به بالای صفحه سنتور در نظر گرفته می شود.

بر این اساس در صفحه ی سنتور،از پایین به بالا،صدا از بم به زیر سیر صعودی می یابد.

همچنین از قسمت راست به چپ صفحه، صدا از بم به زیر سیر صعودی می یابد، به قسمی که گستره ی صدایی سنتور کلاسیک ایران به سه قسمت اصلی قابل تقسیم است:

 1. ناحیه ی سیم های زرد
 2. ناحیه ی سیم های سفید
 3. ناحیه ی سیم های پشت خرک سفید

 

لازم به ذکر است که قسمت راست خرک های سیم های زرد، از آنجا که از این منطق پیروی نمی کنند در اجرای قطعات رپرتوار کلاسیک سنتور مورد استفاده قرار نمی گیرند، لیکن برخی آهنگسازان به منظور وسعت بخشیدن به گستره ی فوقانی سنتور ، با تعبیه محل خرک های سیم های زرد در طول فعال سیم،طرفین سیم را به فاصله سه هنگام از هم  کوک می کنند که در این صورت نت های هر یک از خرک های این ناحیه ی چهارم نسبت به هر یک از خرک های هم شماره ی ناحیه ی سوم ، یک هنگام زیر تر خواهد بود. در واقع گستره ی این ناحیه ی چهارم در ادامه ناحیه ی سوم واقع خواهد شد.

 

 

تامین نغمات متغیر در سنتورهای فعلی

 

نت های خرک های 1و8 هر دو متعلق به نت Mi و نت های خرک های 2و9 متعلق به نت Fa هستند. بنا به ضرورت، برای تامین نت های مورد نیاز در اجرای هر یک از دستگاه ها می توان خرک های 1و8 را به طور متفاوت نسبت به هم، کوک کرد.(همین طور خرک های 2و9 را).

به عنوان مثال در شور Sol،خرک اول Mi کرن و خرک هشتم Mi بمل کوک می شود؛

در ماهور Fa ، خرک اول سفید Mi بکار و خرک هشتم Mi بمل کوک می شود؛

در چهارگاه Do خرک هشتم زرد Mi کرن و خرک اول سفیدMi  بکار کوک می شود؛

در چهارگاه Do خرک نهم زرد  Faدیز و خرک دومFa  بکار کوک می شود؛

در اصفهان Sol خرک نهم Fa  بکار و خرک دوم  Faدیز  کوک می شود و...

لیکن در مورد بقیه ی نت ها (یعنی به جز  Miو Fa )، از آنجا که در هر هنگام برای هر نت فقط یک موقعیت اجرای روی ساز وجود دارد، برای تامین نت کروماتیک آن(به فاصله ی ربع پرده یا نیم پرده)، بالاجبار باید آن را در اکتاو زیرتر یا بم تر به طریق دلخواه کوک کرد. به عنوان مثال در دستگاه ماهور(Fa)، برای تامین نت های La کرن، La بکار و La بمل، خرک چهارم ناحیه ی اول را La کرن، ناحیه ی دوم را Laبکار و ناحیه ی سوم راLa بمل کوک می کنند؛ یا در آواز اصفهان(Sol)، برای تامین نت هایSi بمل و Siکرن، خرک پنجم را  ناحیه ی اول Si کرن و ناحیه ی دوم و سوم را Si بمل کوک می کنند؛ یا در دستگاه شور(Sol)، برای تامین نت های Re بکار و Re کرن، خرک هفتم ناحیه ی اول راRe بکار و ناحیه ی دوم و سوم راRe کرن کوک  می کنند (و یا بالعکس آن)و...

بر این اساس، برای تامین یک نت تغییر یافته در اجرا سه امکان وجود دارد:

 1. نت مورد نظر را از اکتاو زیرتر(بم تر) تامین و بقیه ی عبارت را در همان گستره ی اصلی اجرا می کنیم.
 2. کل عبارت را به اکتاو زیرتر(بم تر) منتقل می کنیم.
 3. به ناچار قسمتی از عبارت در اکتاو بم تر (زیرتر) و بقیه ی آن را در گستره ی اصلی اجرا می کنیم.

بر اساس محدودیتی که ساز اعمال می کند، گاه جهت حرکت ملودی قابل تشخیص نیست.

همچنین انتقال عبارت به اکتاو بم تر(زیرتر) منطق حرکت ملودی از بم به زیر(از درآمد تا اوج دستگاه) را دچار اشکال می کند و به دلیل محدودیت صدایی گاه شاهد اجرای اوج دستگاه در همان گستره درآمد هستیم! مانند گوشه ی عراق که در همان گستره صوتی درآمد ماهور Faنواخته می شود(و تنها نت La بمل را از ناحیه ی سوم تامین می کند).

محدودیت کوک در اجرای دستگاه تبعات دیگری نیز دارد، از جمله اینکه گاه مجبور به حذف اجرای یک گوشه می شویم. مثلا در دستگاه چهارگاه(Do) از ردیف میرزاعبدالله گوشه مویه حذف می شود؛ در دستگاه ماهور(Fa)؛ ضربی صوفی نامه حذف و یا در شور(Sol)، قسمت مدلاسیون به آواز اصفهان در ضربی گریلی حذف می شود. همچنین در برخی از ردیف ها، که گوشه ی حصار در دستگاه سه گاه آورده شده است، این گوشه حذف می شود.

برخی نت های آلتره در اجرای گوشه های ردیف نیز به ناچار حذف می شوند. به عنوان مثال، در ردیف میرزا عبد الله در شور(Sol) نت La بکار در گوشه ی نغمه ی اول حذف می شود. نتRe بکار در دستگاه سه گاه(La کرن)، در گوشه های تخت طاقدیس، شاه ختایی و مویه و نت Si بکار در فرود ماهور(Fa) در گوشه ی مجلس افروز(برای آلتراسیون به ماهورDo ) حذف می شود. از طرف دیگر، برای تغییر دستگاه به ناچار باید کوک ساز را تغییر داد و این تغییر کوک گاه بیش از حد زیاد است. به عنوان مثال برای تغییر کوک از شور  Solبه چهارگاه Do (که هر دو در ردیف نوازی استفاده می شوند)، می بایست کوک 32 سیم را تغییر داد؛ یعنی نزدیک به نیمی از سیم های سنتور را!

برای نواختن یک دستگاه از درجات مختلف(از طبقات مختلف) نیز همین مسئله ی زیادی تغییر کوک مشاهده می شود؛ مثلا در تغییر کوک از ماهورFa(راست کوک) به Do(چپ کوک). گاه در انتقال یک دستگاه، به علت محدودیتی که کوک اعمال می کند. مجبور به حذف برخی دیگر از گوشه ها می شویم؛ به عنوان مثال در تغییر کوک از  چهارگاه Do به چهارگاه  Sol، گوشه ی حصار حذف می شود. برای کاستن تغییر کوک در تغییر دستگاه، در ردیف نوازی سنتور، هر یک از دستگاه ها از درجاتی انتخاب می شوند که کمترین تغییر در علائم ترکیبی را نسبت به هم داشته باشند. مثلا شور از Sol نواخته می شود. سه گاه از La کرن، ماهور از Fa، نوا از Sol، همایون از Sol، اصفهان ازDo، راست پنجگاه از Fa. همچنین برای تسهیل در تغییر کوک، برخی استادان در آموزش ردیف، کوک پایه ای را برای سنتور در نظر می گیرند که بر اساس آن در تغییر دستگاه، کوک سیم های زرد حتی الامکان تغییر نمی کند و در سیم های سفید نیز حتی الامکان با جا بجا کردن خرک نت تغییر یافته در دستگاه جدید حاصل می شود. در روش فوق نیز به دلیل محدودیتی که کوک ساز اعمال می کند، برخی گوشه ها در گستره ی صوتی اصلی خود نواخته نمی شوند.

 

                      

 

یکی از روش های موقت تغییر کوک در سنتور تغییر محل خرک است که خالی از ایراد نیست.تغییر محل خرک، به دلیل تغییر یافتن موقعیت خرک نسبت به پل های داخل صفحه، خود موجب تغییر شیوش (طنین، رنگ صدایی) صدای ساز می شود و این تغییر در شیوش در انواع لا کوک که پهنای کمتری دارند(طول قاعده ی سنتور کمتر است) به نسبت سنتور ر کوک(که طول قاعده بیشتری دارد) بیشتر مشاهده می شود(همچنین در انواع 12و 15و 18 خرک این تغییر کمتر است).

تغییر محل خرک ممکن است چهار سیم یک خرک را از حالت هم کوک خارج کند. این مورد در خرک های 7و 8 و 9 بیشتر مشهود است. در ضمن تغییر محل خرک فقط در محدوده ی سیم های ناحیه ی دوم سنتور میسر است و سیم های زرد را در بر نمی گیرد؛ زیرا به دلیل طویل بودن سیم ها، تغییر محل خرک بسیار زیاد خواهد بود و این موضوع علاوه بر آنکه نواختن را با اشکال مواجه می کند، به دلیل تغییر زیاد محل قرار گرفتن خرک ها نسبت به پل های داخل صفحه، موجب تغییر شیوش زیادی می شود. در سیم های سفید نیز، با تغییر محل خرک، کوک پشت خرک به هم می خورد و چنانچه در اجرا به هر دو صدای جلو و پشت خرک توامان  نیاز باشد این تمهید ناکار آمد خواهد بود.

مورد دیگری که از محدودیت های صوتی عارض می شود این است که برای اجرای تمام مدها(بخصوص در ماهور و راست پنجگاه) محدودیت های کوک ساز مانع از بسط و گسترش یک گوشه در اجرای قطعات ضربی می شود، از این رو برای رفع این محدودیت گاه از اجرای برخی مدها صرف نظر می شود.

محدودیت های صوتی سنتور در مدولاسیون های خارج از محدوده ی ردیف(که ساز توانسته با تمهیدات گفته شده تا حدی خود را با آن سازگار کند) بیشتر مشهود است، به قسمی که به کارگیری آن در ارکستر(سنفونیک) به علت محدودیت صداهای آن به سختی مقدور است.

لازم به ذکر است که موارد فوق از نظر برخی صاحب نظران و استادان ساز سنتور نه به عنوان یک«نقیصه» بلکه به عنوان یک «خصوصیت» پذیرفته شده و به ترتیب شرح داده شده عمل می شود. لیکن در این میان عده ای از سنتورسازان و محققین سعی در برطرف کردن این محدودیت های صوتی نموده اند و طرح هایی را در این باره به عمل رسانده اند. لازم به ذکر است که وجود این طرح ها در حالت ایده آل خود(که متاسفانه تا امروز متحقق نشده است) وجود اقسام کلاسیک سنتور را نفی نمی کند و از هر یک از آن ها برای منظورهای متفاوت می توان بهره گرفت. به عنوان مثال، هرگاه منظورمان اجرای موسیقی ردیفی به شیوه استادان پیشین باشد، ناگفته پیداست که می بایست از سنتورهای کلاسیک با شیوش صدایی ساخته ی استادان پیشین بهره بگیریم و هرگاه منظورمان عرضه ی انواع دیگر موسیقی مانند موسیقی سنفونیک (با خصائص موسیقیایی متفاوت) باشد از انواع دیگر سنتور.


نوشته شده در تاريخ جمعه 5 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
 

1- عمر کدامیک از پرندگان زیر از همه بیشتر است؟ کلاغ

2- هر انسان بدون آب چه مدت میتواند زنده بماند؟ یک هفته

3- مقاوم ترین ماهیچه در بدن کدام ماهیچه است؟ زبان

4- پوست انسان چند رنگدانه دارد؟ 4

5- چرا در آسمان رنگین کمان تشکیل میشود؟ به علت تجزیه نور

6- تنها حیوانی که اصلا نمیتواند شنا کند حتی با آموزش کدام است؟ شتر

7- چقدر طول میکشد تا نور خورشید به زمین برسد؟ 8 دقیقه

8- تنها ماده غذایی که فاسد نمیشود کدام است؟ عسل

9- کدامیک از حیوانات زیر قادر به دیدن آسمان نیستند؟ خوک

10- بزرگترین صحرای جهان در کجا است؟ آفریقا

11- پدر علم پزشکی کیست؟ بقراط

12- نزدیک ترین ستاره به زمین چه نام دارد؟ خورشید

13- قویترین نیروی دنیا کدام است؟ نروی هسته ای

14- کدام به پرنده عزادار معروف است؟ زاغ

15- زرافه تازه متولد شده چند متر قد دارد؟ 2 متر

16- سرعت نور چند کیلومتر بر ثانیه است ؟125000

17- ویتامین ث در کدام یک بیشتر وجود دارد؟ گوجه فرنگی

18- کدامیک از حیوانات زیر فرا صوت را میشوند؟ خفاش

19- فراوانترین عنصر در خورشید کدام است؟ هیدروژن

20- ضریب جهانی گرانش توسط چه کسی محاسبه شد؟ نیتون

21- در بدن انسان چند لیتر آب وجود دارد؟ 50 لیتر

22- تصویر در آیینه چند بعدی است؟ 2 بعدی

23- وزن اسکلت انسان چقدر است؟ 13 کیلو

24- نام گاز یخچال در گذشته چه بوده است؟ فریون

25-کدام یک از حیوانات زیر همه چیز را خاکستری می بیند؟ روباه

26- عمیق ترین دره جهان در کجاست؟ چین

27- ویتامین آ در کدام یک بیشتر موجود است؟ کاهو

28- قدرت دید جغد چند برابر انسان است؟ 82

29-ضریب هوشی یک انسان معمولی چقدر است؟ بین 85 تا 115

30-سیاره اورانوس چند قمر دارد؟ 15 قمر

31-چند درصد از گیاهان در اقیانوسها رشد میکنند؟ 85%

32-سوخت اولیه برای ستارگان کدام عنصر است ؟ هیدروژن

33-سریعترین پرنده کدام است؟شاهین

34-در بدن انسان چند رشته اعصاب وجود دارد ؟ 2 رشته

35- بلند ترین صدا مربوط به کدام حیوان است؟ مورچه

36-مردان روزی چند تار مو از دست میدهند؟مردان روزی ۴۰ و زنان روزی ۷۰ تار مو از دست میدهند

37-کدامیک از جانوران زیر ناشنوا هستند؟ مارها ناشنوا هستند و با زبان خود محیط اطراف را درک می کنند.

38- کدام یک از دانش های زیر به ما کمک می کند تا از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم؟ جغرافیا

39-در بدن انسان چند لیتر آب وجود دارد؟ 50 لیتر

40-چند درصد مغز از آب درست شده است؟ 79%

41-اندازه سلول های قرمز چند سانتی متر است؟ کمتر از 100 سانتی متر

42-گربه چند گروه خونی دارد؟ 5

43-بزرگترین حیوان خشکی کدام است؟ فیل

44-دریانوردان در قدیم چگونه جهت یابی میکردند؟ آهنربا

45-جزر چیست؟ پایین اومدن آب دریا

46-هشتمین سیاره نزدیک به خورشید چه نام دارد ؟ نپتون

47-چند درصد بدن انسان از آب تشکیل شده است؟ 60%

48-از عمر خورشید چند میلیارد سال می گذرد؟ 5 میلیارد سال

49-دورترین سیاره از خورشید کدام است ؟ پلوتون

50-بعد از مغز پیچیده ترین عضو بدن انسان کدام است ؟ کبد

51- نزدیک ترین سیاره به زمین چه نام دارد؟ زهره

51-پوسته زمین چند لایه درد؟ 2 لایه

52-فاصله خورشید از زمین چند کیلومتر است؟ صدو چهل و نه میلیون و هفتصد هزار

53-ارتفاع شهر تبریز از سطح دریا چند متر است؟ 1366 متر

54- در تقسیم میوز طی دو مرحله از یک سلول چند سلول حاصل می شود؟ 4 سلول

55- چند میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری وجود دارد؟ 3 میلیارد

56- گریپ فروت جزو کدام دسته از میوه ها است؟ استوایی

57-اولین مرحله روش علمی كدام گزینه است؟ تعریف مسئله

58-كدام قسمت از بقایای بدن موجودات زودتر پوسیده می شود؟ پوست و ماهیچه ها

59-آهن در بدن آدمی در کدام اندام ذخیره می شود؟ کبد و کلیه

60-عمل فتوسنتز در گیاهان به عهده كدام اندامك است؟ کلروپلاست

61-کدام بیماری زیر توسط ویروس ایجاد نمی شود؟ کچلی

62-عامل بیماری سرما خوردگی کدام است؟ ویروس

63- سینماتوگراف ( اولین دوربین فیلمبرداری) در چه سالی اختراع شد؟ 1895

64- مخترع پیل برقی چه کسی بوده است؟ ولتا

65- بیماری فلج اطفال توسط کدام میکروب به وجود می آید؟ ویروس

66- باکتری مولد سل در کدام یک از گزینه های زیر ممکن است وجود داشته باشد؟ شیر

67- در گیاهان قند به چه صورت ذخیره میشود؟ سلولز

68- کدامیک از موجودات زیر فاقد ساختار سلولی است؟ ویروس

69- عمل فتوسنتز در كدام قسمت از برگ انجام می شود؟ میانبرگ

70- گیاهان نیتروژن مورد نیازشان را بیشتر به چه صورت جذب می كنند؟ نیترات

71- منبع اصلی انرژی سلول ها کدام گزینه است؟ گلوکز

72- به راه میان دو کوه چه گفته میشود؟ گدوک

73- كدام گروه از مواد غذایی دارای كلسیم بیشتری هستند؟ پنیر و ماهی

74- سلول های ریشه هویج فاقد كدام مورد زیر است؟ کلروپلاست

75- نارگیل جز کدام دسته از میوه هاست؟ استوایی

76- كدام گروه از مواد نسبت به افزایش دما حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند؟ پروتئین ها

77-
كدام یك نقش اصلی را در پوسیدگی دارند؟ باکتری ها و قارچ ها

78- كدام گروه خون گیرنده همگانی است؟ گروه خونی AB


79-ناپایدارترین ویتامین كدام است؟ ویتامین C

80- استفاده از قوانین وراثتی در به دست آوردن موجوداتی که ویژگی مطلوبی دارند، جزء کدام یک از شاخه های علوم زیستی است؟ علوم زیستی کاربردی

81-
کاشف میکروب کیست؟ پاستور

82- كمبود كدام ویتامین سبب ایجاد زخم در دهان و لثه ها می شود؟ ویتامین C

83- محل عبور سیل........ نام دارد؟ مسیل

84- پنبه و كاغذ به ترتیب از چه ماده ای تشكیل شده اند؟ سلولز-سلولز

85-
رنگ قرمز چغندر به علت انباشته شدن ماده رنگی در كدام اندامك است؟ واکوئل

نوشته شده در تاريخ جمعه 5 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی
تعریف گالوانومتر :

 

 

بسته به مقدار جریان اثرهای آن به میزان متفاوت بروز می کنند. بنابر این برای اندازه گیری جریان می توان از هر یک از اثرهای شیمیای ، گرمایی یا مغناطیسی آن استفاده کرد وسایلی که برای اندازه گیری جریان به کار می روند، گالوانومتر نامیده می شود.

 

گالوانومتر ساده :

 

ساده ترین نوع گالوانومتر با استفاده از اثر گرمایی جریان ساخته شده است. این گالوانومتر دارای دو سیم نازک است که یکی از سیم ها در دو انتهایش ثابتند. و جریان گذرنده از آن اندازه گیری می شود. سیم نازک و محکم دوم دور محور عقربه پیچیده شده است. وسط سیم کشیده اول را به فنر کشیده ای وصل می کنند که سر دیگرش به بدنه گالوانومتر متصل است.

 

بر اثر جریان ، سیم اول گرم و دراز می شود. رشته سیم که توسط فنر کشیده می شود عقربه گالوانومتر را به اندازه زاویه معینی می چرخاند که بستگی به دراز شدن سیم یعنی شدت جریان الکتریکی دارد. صفحه گالوانومتر برای جریان بر حسب آمپر ، میلی آمپر مدرج می شود. در این صورت گالوانومتر آمپرسنج یا میلی آمپر سنج نامیده می شود.

 

آمپرسنج برای اندازه گیری جریان:

 

برای اندازه گیری جریان گالوانومتر یا آمپرسنج باید طوری اتصال داده شود که جریان کل مدار بتواند از آن عبور کند. برای این منظور باید در نقطه ای مدار را قطع و دو انتهایش را به قطب آمپر سنج وصل کرد. به عبارت دیگر آمپرسنج را باید به طوری متوالی در مدار قرار داد. چون جریان حالت ثابت را اندازه می گیریم. اینکه وسیله را به کدام قسمت از مدار وصل کنیم اهمیتی ندارد در صورتیکه در جریانهای متغییر چنین نیست.

 

ولت سنج برای اندازه گیری ولتاژ :

 

با استفاده از گالوانومتر نه فقط جریان بلکه ولتاژ را نیز می توان اندازه گرفت. زیرا بنابر قانون اهم این کمیت ها متناسبند. اگر دو کمیت با یکدیگر متناسب باشند با وسیله ای که به طور مناسب مندرج شده باشد می توان هر دو کمیت را اندازه گرفت. مثلاً تاکسی متر که فاصله طی شده را اندازه می گیرد، می توان برحسب کیلومتر مدرج کرد. ولی چون کرایه با فاصله متناسب است، درجات شمارنده را بطور مستقیم به پول پرداختی مدرج می کنند. به طوری که مستقیماً کرایه را نشان می دهد.

 

به همین ترتیب صفحه گالوانومتر را می توان طوری مدرج کرد که بتواند بطور مستقیم هم جریان برحسب آمپر عبور کرده از وسیله و هم ولتاژ دو سر آن را برحسب ولت اندازه بگیرد. بنابر این گالوانومتری که برای جریان مدرج می شود آمپرسنج ، در حالی که وسیله ای که برای ولتاژ مدرج می شود و لت سنج نام دارد .

 

دستگاه ها ی مرکب :

 

در حالت کلی اگر جریان I از گالوانومتر عبور کند، باید بین قطب های ورودی و خروجی آن ولتاژ معین U وجود داشته باشد. فرض کنید که مقاومت داخلی گالوانومتر یعنی مقاومت قسمت هایی از آن که جریان از آنها عبور می کند، R باشد (برای گالوانومتر ها با مغناطیس دائمی R مجموع تاب و سیم های رابط است، در حالی که برای گالوانومترهای با سیم افروزشی R مجموع مقاومت سیم گرم شده و رابط هاست).

 

بنابر قانون اهم U=IR می باشد. پس برای یک گالوانومتر معین ، هر مقدار از جریان با مقدار معینی از ولتاژ در دو سر قطب های آن متناظر است. بنابر این جای قرار گرفتن عقربه می تواند هم جریان و هم ولتاژ را نشان دهد. یعنی دستگاه را می توان هم به عنوان آمپرسنج و هم به عنوان ولت سنج مدرج کرد.

 

چگونگی قراردادن ولت سنج در مدار :

 

 

با استفاده از یک ولت سنج مدرج می توان اختلاف پتاسیل الکتریکی بین هر دو نقطه از مدار را اندازه گرفت. مثلا اگر اختلاف پتاسیل دو سر یک لامپ رشته ای را که از چشمه جریانی تغذیه می کند بخواهید اندازه گیری کنید. باید دو سر ولت سنج را به دو سر لامپ ببندید. به عبارتی ولت سنج جهت سنجش اختلاف پتاسیل (ولتاژ) دو نقطه از مدار یا یک عنصری از مدار بصورت موازی در مداز گذاشته می شود.

 

به عبارتی ولتاژ گذرنده از ولت سنج همان ولتاژ تمامی قسمت هایی از مدار است که آرایش موازی با ولت سنج دارد. در صورتیکه در مورد آمپر سنج قرارگیری در مدار بصورت متوالی است. و با اندازه گیری جریان گذرنده از یک تکه از مدار جریان کل مدار را می دهد، که باید با جریان المان مداری اندازه گیری شده ، برابر باشد.

 

مقاومت درونی ولت سنج:

 

ولت سنج را به جزئی از مدار که ولتاژ دو سر آن باید اندازه گیری شود به طور موازی می بندند. و از این رو جریان معینی ازمدار اصلی از آن می گذرد. پس ازاینکه ولت سنج وصل شد، جریان و ولتاژ درمدار اصلی قدری تغییر می کند. به طوری که حالا مداری متفاوت از رساناها داریم، که شامل رساناهای قبلی و ولت سنج است. مثلا با اتصال ولت سنج با مقاومت Rv به طوری موازی با لامپی که مقاومتش Rb است مقاومت کل مدار بصورت

 

(R= Rb/(1+Rb/Rv خواهد بود. هر چه مقاومت ولت سنج در مقایسه با مقاومت لامپ بزرگتر باشد، اختلاف بین مقاومت ولت سنج باید تا حد امکان بزرگ اختیار شود. برای این منظور یک مقاومت اضافی را که ممکن است مقاومتش به چند هزار اهم برسد، گاهی به طور متوالی به قسمت اندازه گیر ولت سنج می بندند.

 

مقاومت درونی آمپرسنج :

 

 

برخلاف ولت سنج، آمپرسنج همیشه در مدار به طور متوالی بسته می شود اگر مقاومت آمپرسنج Ra و مقاومت مدار Rc باشد، مقاومت کل مدار با آمپرسنج برابر می شود با :

(R=Rc(1+Ra/Rc

بنابر این در صورتیکه مقاومت وسیله در مقایسه با مقاومت مدار کوچک باشد بر طبق رابطه اخیر وسیله مقاومت کل مدار را زیاد تغییر نمی دهند. بنابر این مقاومت آمپرسنج ها را خیلی کوچک انتخاب می کنند (چنددهم یاچندصدم اهم) .


نوشته شده در تاريخ جمعه 5 فروردین1390 توسط سجاد بیابانی

همانطوري كه ميدانيم نرم افزار matlab از نظر گستردگي كاربرد در تخصصهاي مختلف از علم رياضي تا فني و مهندسي و پزشكي حرف اول را ميزند.يكي از كاربردهاي نرم افزار matlab در تحليل مدارها و سيستمهاي الكترونيكي است.

اين نرم افزار قابليت آناليز از يك مدار ساده ديودي تا يك طرح پردازش سيگنال يا يك طرح اينورتر پل با روش pwm را دارد.
دليل اين امر نيز مشخص است زيرا با علم رياضي هر طرحي را ميتوان پياده ،فرمول سازي و شبيه سازي كرد.
در اين قسمت كتابي را به شما معرفي ميكنيم كه در آن به اين موارد پرداخته شده است:
1- اصول پايه درنرم افزار matlab
2- آشنايي با دستور العملهاي رايج در اين نرم افزار
3- آناليز dc
4- آناليز گذرا
5- آناليز ac‌و تابع شبكه
6- آناليز فوريه
7- مدارهاي ديود و ترانزيستور
8- تقويت كننده عملياتي

در اين كتاب بيش از 60 مثال كاربردي از تحليل در الكترونيك آورده شده است

لينك دانلود
پسورد:www.namelectronic.ir

برگرفته از سایت www.namelectronic.ir


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

 • دانلود فیلم
 • ======================

  Pichak

  جدول لیگ برتر ایران

  مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران